ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ከኦገስት  29 ጀምሮ እስከ 31

ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው 

206 793 8186 Cell

 

ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን

Full Gospel Church

2004 Nw 63rd st 

Sattle, Wa 98107

Regular Hours

 እሁድ አምልኮ

SUNDAY WORSHIP

3:30 - 6:00

አርብ ጸሎት

FRIDAY PRAYER

6:00 - 8:00